شلوار  لباس بارداري و حاملگي کد 1799
كد 1799
محصول ايران
قيمت مدل راسته 170,000 تومان

مدل لوله 170,000 تومان

مدل لوله نازك 125,000  112,500 تومان
موجودي رنگ مشكي مدل راسته سايز XL - 2XL - 4XL - 5XL

رنگ مشكي مدل لوله سايز L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

رنگ مشكي مدل لوله نازك سايز L - 5XL
توضيحات